Filozofie

Pro zodpovězení otázky „Co je filozofie?“ vás prozatím odkáži pouze na Wikipedii. Časem snad doplním vlastní pohled. V této sekci budu dále zveřejňovat shrnutí děl, která mne nějakým způsobem oslovila.

Lucius Annaeus Seneca - Výbor z listů Luciliovi

Předkládám vám svůj výbor z tohoto skvělého díla. Fascinuje mě, že Senecovy myšlenky (bohužel i jeho poukázání na „neřesti“ společnosti) sepsané před více než dvěma tisíci lety jsou krásně uplatnitelné i v dnešní době (u neřestí to - bohužel - naznačuje to, že jsme se od jeho doby na filozofické/morální/duševní úrovni o moc dál nedostali, což je vcelku smutné). Ale abych vás svými polemikami neodradil od čtení, raději končím: čtěte a zamyslete se nad moudry antického filosofa.

Marcus Aurelius Antoninus - Hovory k sobě

K výboru ze Senecových listů Luciliovi přidávám svůj výbor z díla dalšího velkého stoika, Marca Aurelia. „Tato morálně povzbudivá a moudrá kniha byla vždy oblíbenou četbou, zvláště v dobách pohnutých.“ [str. 24]

E. Fromm - Mít, nebo být?

Nabízím „krátké“ shrnutí, které jsem vypracoval jako semestrální práci na předmět 'Úvod do obecné teorie hodnot – axiologie', květen 2007.

tag/filozofie.txt · Poslední úprava: 16.10.2019 22:53 (upraveno mimo DokuWiki)